okul

warning: Creating default object from empty value in /home/nasihat/domains/nasihat.org/public_html/egitim/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri

Çocuklarda okul öncesi Dil gelişiminde gecikme ve konuşma bozuklukları görülür. Konuşmayı öğrenme de güçlük,kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük, kelime dağarcığının yaşıtlarına göre zayıf olması gibi belirtiler görülür.
Kavram gelişimi yavaştır.

Motor gelişiminde sorunlar görülür. Öz bakım becerilerini öğrenmekte güçlük, düğme iliklemeyi öğrenememe, sakarlık gibi yetersizlikler görülür.

Bellek ve dikkat problemleri görülür. Sayıları, alfabeyi, haftanın günlerini öğrenmekte güçlük yaşarlar.

Meslek liseliler düz liselilere fark attı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk kez gerçekleştirdiği genç nüfusun işgücüne katılımı araştırmasında ilginç sonuçlar elde edildi. Meslek Lisesi mezunlarının yüzde 58’i bir işte çalışırken, bu oran düz lise mezunlarında ise

Bu tabloyu ortaya koyan , Türkiye İstatistik Kurumu’nun ilk kez gerçekleştirdiği bir çalışma: Genç nüfusun işgücüne katılım durumu. Araştırmadaki çarpıcı bir gerçeklik de, üniversite mezunlarının işsizlik oranının, okur-yazar olmayanlar arasındaki işsizlikten daha yüksek olması.
Haberin devamı ↓reklam

Türkiye nüfusunun üçte birini oluşturan 15-34 yaş grubunun eğitim ve çalışma durumunu ortaya koyan araştırmada ortaya çıkan bazı sonuçlar şöyle:.

Matematik Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Eyvah! Çocuğum okula gitmek istemiyor...

Okul Fobisi Nedir?

Okul fobisi, kuvvetli bir endişe nedeniyle çocuğun okula gitmeyi reddetmesi ya da okula gitmede isteksiz görünmesidir. Genellikle 5-8 yaşları arasındaki çocuklarda görüldüğü gibi 11-14 yaşlarında da görülebilmektedir. Okul fobisi olan çocuklar, okula olan isteksizliklerini bedensel yakınmalarla dile getirir ve anne babalarını iknaya çalışırlar. Bu bedensel yakınmalar çoğu zaman gerçekten olmaktadır ve okula gitme bahsi kapandığı zaman etkisi kaybolmaktadır.

İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, iş ve teknik eğitim konularıyla ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

İş ve teknik eğitim ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeni, bu program çerçevesinde,

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, İslâm dini ile ilgili konularda eğitim veren kişidir

GÖREVLER

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Programın Amacı

İlköğretim matematik öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan öğrencilere matematik konusunda eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İlköğretim matematik öğretmenliği programında, analiz, analitik geometri, soyut matematik, cebir, diferansiyel denklemler, soyut cebir, sayılar teorisi, diferansiyel geometri, nümerik analiz, reel analiz, kompleks fonksiyonlar teorisi gibi dersler okutulur.

Fransızca Öğretmenliği

Ortaöğretim kurumlarına Fransızca öğretmeni yetiştiren bölümdür. Resmi ve özel okullar, dil eğitimi veren dersaneler, turizm sektörü Fransızca Öğretmenliğinin çalışma alanlarıdır.

Amaçlar
a) Dil yetilerini (Fransızca) geliştirmelerini sağlamak,
b) Dil kültür ilişkisini kurarak, bu olguları kavramalarını sağlamak,
c) Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak,
d) Dili (Fransızca) çağdaş yöntem ve tekniklerin bilinciyle en iyi şekilde öğretebilme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Fizik Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere fizik konusunda eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

El sanatları öğretmenliği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, dekoratif ürünler, çiçek yapımı, örgü, dokuma ve el sanatları ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği

Programın Amacı

Beden eğitim ve spor programının amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Beden eğitimi ve spor programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda spor biyolojisi ve uygulamalı fizyoloji, fonksiyonel anatomi ve kineziyoloji, ilkyardım ilkeleri, spor psikolojisi, egzersiz fizyolojisi, psikososyal açıdan spor gibi dersler okutulmaktadır.

Anaokulu öğretmenliği-Okul öncesi öğretmenliği

TANIM

Okul öncesi çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için, gerekli eğitimi veren kişidir.

GÖREVLER

300 bini aşkın öğretmen adayının derdi!

300 bini aşkın öğretmen adayının derdi!

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş, KPSS'ye giren yaklaşık 244 bin öğretmen adayı atama beklerken 60 bin yeni öğrencinin eğitim fakültelerine kayıt yaptırdığını belirterek, ''Bakanlıkça sözleşmeli olup kadroya geçenler de dahil sadece 30 bin civarında öğretmen ataması yapıldı'' dedi.

Dersler TRT-3´te

Domuz gribi nedeniyle tatil olan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ortak bir proje başlatıyor.
Bu amaçla TRT-3’den her gün ders yayınları canlı olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin bu amaçla ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, domuz gribi nedeniyle tatil olan öğrencilerin eğitimleri konusunda açıklamalarda bulundular.

ÖSS'nin en başarılı okulları açıklandı

'2008-ÖSS Sonuçları Kitabı' ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı. Kitapçıkta en başarılı okullar ve iller sıralandı.

2008 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS), yüksek öğretim kurumuna yerleşmenin ön koşulu olan ÖSS-1 testini başarıyla çözen okullar sıralamasında Fen Liseleri başlarda yer alıyor.

Zorunlu Eğitim 9 Yıl Oluyor !!!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2009-2010 yılından itibaren, okul öncesinde pilot olarak �zorunlu eğitime� geçmeyi planlıyor. MEB, okul öncesi alanda okullaşma oranları en yüksek 30 il belirleyerek, bu çerçevede hazırlık çalışması yapmaları talimatı verdi.

MEB Okulöncesi Eğitim Genel Müdürü Remzi İnanlı, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu çerçevede yapılan çalışmaları anlatan İnanlı, geçen yılın verilerine göre yüzde 30 düzeyinde olan okullaşma oranının bu yıl gerçekleşen kayıtlarla yüzde 35'e yükselmesini beklediklerini kaydetti. Okullaşma oranını 2013 yılında yüzde 50'ye çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden İnanlı, okul öncesi eğitim çağı olarak kabul edilen 36-72 ay arasında her bir yaş grubunda 1 milyon 100 biner çocuk bulunduğunu belirtti.

Prof.Üre: Okula başlangıçta 7 yaş geç değil

Akranlarıyla yeteri kadar oyun oynayamadığı için duygusal gelişimini tamamlayamamış çocukların okula başlatılması durumunda, ezileceği, edilgen hale geleceği, liderlik yönünün zayıflayacağı belirtildi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Üre, her eğitim öğretim dönemi öncesi pek çok ailenin, çocuklarının okul çağına gelip gelmediğinden emin olamadıklarını ve ´´bu yıl okula göndersek mi?´´ sorusuna da tatmin edici bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyor, korkuyor mu?

Bazı durumlarda çocuk, okul dışı ortamların konforunu okula tercih eder veya evdeki bir probleme takıldığı için aklı evde kalır. Evdeki bol teknoloji, anneden ayrılamama, kardeş doğumu, ebeveyn gerginliği, oyuncaklardan uzak kalma, bilgisayar düşkünlüğü buna örnektir.

Okul korkusunda aileler neler yapabilirler?

Bir kere, boğucu derecede aşırı korunarak büyütülen, çok bağımlı ve özgüveni zayıf çocuklar kesinlikle risk altındadır. Çocuklarını mümkün olduğunca özdenetimi yüksek, kendi kendine yetebilen çocuklar olarak büyütsünler.

Matematik gerçekten kâbus görmemiz gereken bir ders mi?

Matematik, öğrenciler açısından tam bir 'fobi' niteliğinde. Rakamlar ve formülleri korku filminden çıkmış gibi izleyen çoğu öğrenci birçok sınavda aslında çok basit olan 4 işlemi bile yapamıyor. Peki matematiğin 'kâbus' haline gelmesine hangi önyargılar yol açıyor?

Şu "Okul" Dedikleri...

Bir okul sevdasıdır; "tutturduk" gidiyoruz! Bu gidiş ilme irfana değil; bunu görüyoruz da... (Görüyor muyuz!)

Sekiz seneyi mecburen(!) sakız gibi çiğnetiyorlar, haydi! Ya sonra? Ne var lisede tekrardan başka! Hattâ -sadece adı- üniversitede.

Kocaman isimler...
Kocaman kapılar...
Kocaman yapılar...
Hani? Ne var? Yapıp ettiğiniz bir şey var mı? "Derde deva, sadra şifa olmasın da ne olursa olsun!" hesabı mı bütün planlar?

Bunca çığırtkanlıktan sonra beş ekmeği hesaplayamayan, koca beş yılı tepelemiş bu yavrular kimin, neyin fotoğrafı?

İşte okullarda ilk dönemin takvimi

İlköğretim ve liselerde 2008-2009 eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. Toplam 14 milyon öğrenci ve 662 bin öğretmen yaz tatilinin ardından ders başı yapacak.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Gaziantep'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in katılacağı tören düzenlenecek. Ayrıca tüm illerde de törenler yapılacak, öğrenciler ve öğretmenlerin de katılacağı heyetler, Atatürk anıtlarına çelenkler koyacak. Ankara'da da Anıtkabir ziyaret edilecek.

İçeriği paylaş

sponsorlu bağlantılar

Anket

Meslek liselerin yaşadığı katsayı sorunu nasıl değerlendiriyorsunuz: