ERASMUS programı hakkında en sık sorulanlar

Erasmus nedir?
Erasmus öncelikle “üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini” öngören bir yüksek öğretim programıdır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu program yüksek öğretimde üniversiteler arası iletişimi geliştirmeyi ve Avrupalılık boyutunun arttırılmasını öngörür. Bu doğrultuda Erasmus programı, Avrupa üniversiteleri arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik etmek amacıyla öğrencilerin ve eğitimcilerin karşılıklı değişimini sağlamayı ve Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin tanındığı ortak bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Kimler başvurabilir?
Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Socrates – Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi’ne göre;

Öğrencinin;
- T.C. vatandaşı veya
- Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşlarından veya
- Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı veya
- Türkiye Cumhuriyeti tarafından mülteci olarak tanınmış, vatansız veya daimi ikamet almış olması gerekmektedir.
- Öğrenci programa katılacağı dönemde üniversitenin lisans/yüksek lisans/doktora prog-ramının en az 1 yıllık dönemini tamamlamış olmalıdır (hazırlık dönemi dikkate alınmaz) - Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,5/4 ya da 75/100 olması gerekmektedir. Not ortalaması daha düşük (60-74/100) olan öğrenciler ise kontenjanın doldurulamaması halinde değerlendirmeye alınır.
- Öğrenci, üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında bağlı olduğu bölüme / programa başvuruda bulunmalıdır.
- Yapılan başvurular bölüm/program koordinatörü tarafından değerlendirildikten sonra birim koordinatörü tarafından Rektörlük Socrates Ofisi’ne gönderilir.

Öğrencinin üniversite tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve geçerli not (70/100) alması gerekmektedir. Gidilecek olan üniversitenin öğretim dilinin yaygın olarak konuşulan dillerden birinde olmaması ve/veya üniversite tarafından bu dillerde yabancı dil sınavı yapılamaması durumunda, öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek düzeyde (intermediate) bildiğini gideceği yarıyıl/yıldan önce kurs katılım sertifikası yada Erasmus Yoğun Dil Kursu’na kabul edildiklerine dair alacakları belge ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Komite, başvuruları değerlendirirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütlerini uygular:
Akademik başarı düzeyi : %50
Dil seviyesi : %35
Mülakat : %15

Kime başvuracağız?
Bölüm Erasmus Koordinatörlüğüne başvuracaksınız.
Gidilen ülkede ek olarak yabancı dil desteği alınabilir mi?
Avrupa Birliğinin resmi dilleri olan İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca konuşulan ülkeler dışındaki ülkelerin dilleri için dil kursu desteği verilir.
Erasmus kapsamında öğrenciye maddi destek olanağı sağlanır mı?

Erasmus programı Türk öğrencilere aylık 300 EURO maddi destek sağlamaktadır. Unutmamak gerekir ki Avrupa’da bir kentte aylık yaşam giderleri ortalama 500~ 1000 EURO olarak değişmektedir.

Gidilen ülkede konaklama olanağı nedir?
Eğer gidilen ülkenin üniversitesi Erasmus öğrencileri için yurtlarda özel kontenjan sağlamıyorsa kendi olanağınız ile konaklama sorununuzu çözmeniz gerekiyor.

Gidilen dönem içinde üniversite için harç ödemeye devam edecekmiyim?
Evet gidilen dönem için üniversite harçı ödemeye devam edilecek.

Bir öğrenci kaç dönem gidilen üniversitede kalabilir?
Fakültenizin yapmış olduğu anlaşmaya bağlı olarak bir veya en fazla iki dönem gidilen üniversitede eğitim görebilir.

Erasmus programından kaç defa yararlanabilirim?
Her öğrenci hayatında ancak BİR defa Erasmus öğrencisi olabilir.

Gidilen ülkenin üniversitesine harç veya başka bir ücret ödeyecek miyim?
Hayır ödemeyeceksiniz. O ülkede eğitim gören öğrencilerin tüm haklarına sahip olacaksınız. Laboratuar, kütüphane… gibi yerler o ülkenin öğrencileri tarafından ücret karşılığı kullanılıyorsa sizde aynı ücreti ödeyeceksiniz.

Ülkemde okumadığım dönemi geri döndüğümde tekrar okuyacak mıyım?
Hayır. Gidilen ülkede alınan krediler ve notlar ülkenizdeki okul tarafından kabul edilecektir. Ancak dönem farkından dolayı eksik krediniz kalırsa, kalan kredinizi tamamlayacaksınız.

Gidilen ülkede dersten kalırsam ne olur?
Kalmış olduğunuz dersin eşdeğeri kabul edilen dersi ülkenizde tekrar alacaksınız.? Ancak Gidilen Üniversitede not ortalamanız 75 altında olursa Erasmus katkısını geri vermek zorundasınız.

Sekizinci dönemi yurt dışındaki üniversitede tamamlayan öğrenci o üniversitenin diplomasını alabilecek mi?
Hayır. Kayıtlı bulunduğunuz ülkenizdeki üniversitenin diplomasını alacaksınız.

Gidilen üniversitede kalan eğitimime devam edebilir miyim?
Evet. Gidilen üniversitenin yatay geçiş koşullarını yerine getirirseniz eğitiminizi orada devam edebilirsiniz.

Program Nasıl İşler?
Bu programa katılmak isteyen üniversiteler belirlenen tarihler içinde, Erasmus University Charter (EUC) için Avrupa Komisyonuna müracaat ederler. EUC, kendi değerlendirmesi sonucunda bu üniversitelere Erasmus programı tarafından desteklenen etkinliklere katılım hakkı verir.

Erasmus Programının Faaliyetleri Nelerdir?
2003-2004 akademik yılından itibaren Erasmus University Charter almak için başvuran ve kabul edilen üniversiteler program tarafından desteklenen Erasmus faaliyetlerinden yararlanacaklardır.

Öğrenciler ve Öğretim Elemanları İçin Yurtdışı Bireysel Eğitim Destekleri
Karşılıklı Öğrenci Değişimi (Student Mobility - SM)
Karşılıklı öğrenci değişiminin başlatılabilmesi için öncelikle üniversitenin ilgili bölümlere sahip başka bir ülke üniversitesi ile karşılıklı değişim anlaşması imzalaması gerekmektedir. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra ilgili üniversite Erasmus faaliyetleri için sağlanan fondan faydalanarak öğrencilerin yabancı dil eğitimi, belgelerin çevirisi, hazırlık ziyaretleri için gerekli olan ve programa öğrenci katılımını sağlamaya yönelik harcamaları yapabilecektir.

Erasmus programına katılan üniversitelerin öğrencileri, -lisans eğitiminin ilk yılındakiler hariç ve doktoradakiler dahil olmak üzere- üniversiteler arasında varılan anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkelerdeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay arasında eğitim alabilirler. Avrupa Kredi Transfer Sistemi, (ECTS) sayesinde misafir olunan ülkede harcanan emek ve alınan krediler öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınır hale getirilmiştir.

Karşılıklı Akademisyen Değişimi (Teaching Staff Mobility - TS)
Erasmus programı, akademisyenlerin de diğer bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan üniversiteye misafir öğretim görevlisi olarak gitmesine olanak tanır. Bu süre en az bir hafta (minimum 8 ders saati) ve en fazla bir dönem (altı ay) olabilir.

Erasmus kapsamında, karşılıklı akademisyen değişimine katılacaklar için mali destek de sağlanabilir. Ancak Socrates mali destek programının felsefesine göre bu destek tüm harcamaları karşılayacak miktarda olamaz. Genelde bu tür değişimler için sağlanacak desteğin miktarı, gönderen ülkenin Ulusal Ajansı tarafından belirlenir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System - ECTS)
Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ECTS, öğrencilerin ülkeler arası hareketliliğini sağlayabilmek için, öğrenim başarılarını ölçmek, kıyaslamak ve bir kurumdan diğerine aktarmak üzere, öğrenci merkezli bir kredi sistemi olmak iddiasıyla yapılandırılmıştır.

ECTS kredi sistemi dersleri, öğrencilere getirdiği iş-yükü açısından tanımlamaya çalışır. ECTS kredisi bir üniversitede bir tam akademik yıl içinde öğrencinin tamamlaması gereken toplam iş-yükünün (sınıf, uygulama, seminer, özel çalışma gibi sınıfta, laboratuarda, evde ve kütüphanede tamamlaması gereken her türlü çalışmanın) her ders için, sayısal değer olarak nasıl tanımlandığını gösterir.

60 ECTS kredisi bir senelik çalışmaya (iş-yükü açısından) eşittir ve genelde 30 ECTS kredisi altı ay-bir dönemde verilir. ECTS kredileri, değişimi yapan her iki kurumun da programında yer aldığı koşullarda, tez yazımı ve uygulamalı çalışmalar için de geçerlidir.

ECTS ile Notlandırma
ECTS sisteminde notlandırma kurumlar arası ortaklığı sağlamak açısından önemli bir konudur. Avrupa’da birbirinden oldukça farklı notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Değişim yapan kurumların Erasmus öğrencilerine verdikleri notları birbirlerine transfer edebilmeleri için derecelendirme ile not verme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, öğrenciye gittiği kurumda verilen notla beraber o öğrencinin kurumdaki performansını da değerlendirir. Üniversiteler, ECTS dereceli notlandırma sistemini kendi sistemlerine nasıl uyarlayacakları hakkında kendileri karar verirler.

Diploma Eki
Diploma eki, mezun olan öğrencinin aldığı diplomaya ek olarak o kurumda başarı ile tamamlamış olduğu eğitimin seviyesi, bağlamı, içeriği ve konumu hakkında standartlaştırılmış bilgileri içeren belgedir. Diploma Eki, ülkelerarası bağlamda akademik ve profesyonel alanlarda alınan derecelerin, diploma ve sertifikaların geçerliliğini sağlamak üzere oluşturulmuştur. Diploma Eki konusunda gereklilikleri yerine getiren kurumlar Diploma Eki Etiketi ile ödüllendirilir.

Bilgiler akdeniz üniversitesi resmi web sitesinden alınmıştır...

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Meslek liselerin yaşadığı katsayı sorunu nasıl değerlendiriyorsunuz: