Şeyhülislam nedir?

Osmanlılar’da ilmiye teşkilâtının başındaki âlimin unvanı.

Sözlükte “yaşlı kimse, reis, bilge” anlamlarındaki şeyh ile İslâm kelimesinden oluşan şeyhü’l-İslâm tabiri, İslâm dünyasında önde gelen ulemâ ve sûfîlere verilen bir şeref unvanı olarak X. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış, daha sonra “âlimlerin en kıdemlisi, reisi” mânasını kazanarak bir unvan halinde kullanılmıştır.

Medreseler ne zaman kapatılmıştır?

TBMM’de 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, medreseler kaldırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün okullar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.

Eğitim kurumlarının bir çatı altında toplanmasıyla eğitim millî bir nitelik kazanmıştır.

Medreselerde Okutulan Kitaplar

A) -Medrese derecesi:Yirmili

-Ders Adı :Belâgat, Kelâm, Fıkıh

-Okutulan Kitaplar: Mutavvel, Hâşiye-i Tecrîd, Şerh-i Feraiz

B) -Medrese Derecesi: Otuzlu

-Ders Adı :Belâgat, Kelâm, Fıkıh, Hadis

-Okutulan Kitaplar :Şerh-i Miftah, Hâşiye-i Tecrîd, Tenkih-Tavzih, Mesâbih,

C) -Medrese Derecesi :Kırklı

-Ders Adı :Belâgat, Fıkıh, Usul-ü Fıkıh, Hadis

-Okutulan Kitaplar :Miftahu’l-Ulûm, Sadru’ş-Şerîa- Meşârik, Tavzih (Teftezânî), Mesâbih (Bagavî)

D) -Medrese Derecesi: Ellili Hâriç

-Ders Adı :Fıkıh, Kelâm, Hadis

İlk medrese ne zaman inşa olmuştur?

İlk medreselerin ne zaman inşa edildiği hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Corcî Zeydân, bazı Batılı araştırmacıların medreselerin kuruluşunu Abbâsî Halifesi Me’mûn’un Horasan valiliği dönemine kadar götürdüklerini, ancak kendisinin bu bilgiyi İslâm tarihi kaynaklarından teyit edemediğini söylemektedir (İslâm Medeniyeti Tarihi, III, 408).

Medrese ne demektir?

İslâm tarihinde eğitim ve öğretim kurumlarının genel adı.

Sözlükte “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için tekrarlamak” anlamına gelen ders (dirâse) kökünden bir mekân ismidir. Ders Sâmî dillerinde
ortak kullanılan bir kelime olup yahudiler daha çok Tevrat’ın okutulup öğretildiği binalara Beytülmidrâs diyorlardı (İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, II, 113). Bazı kayıtlardan Hz. Peygamber döneminde Medine’de bu tür bir mekânın bulunduğu anlaşılmaktadır (Müsned, II, 451; Buhârî, “Cizye”, 6; “İtiśâm”, 18).

Dersiam ne demektir?

Medreselerde öğrencilere, camilerde halka açık ders verme yetkisine sahip müderris için kullanılan unvan.

“Umuma, halka açık ders” anlamına gelen ders-i âm tabirinin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte XVI. yüzyıla ait kaynaklarda buna rastlanması daha önce de kullanıldığını gösterir. Bu tabirin halka açık dersler veren müderrisin unvanı olması ise muhtemelen XVII. yüzyılda gerçekleşmiştir.

YGS Sınav Yerleri Öğren / ÖSYM Sınav Giriş Belgesi TIKLA

2014 ÖSYM YGS sınavı aday işlemlerini aşağıdaki linke tıklayarak ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. İşte YGS Sınav Giriş Belgesi ve yerleri...

KPSS Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyım?

Malumunuz 2010 yılında ÖSYM'de gerçekleşen soru sızdırma meselesinin akabinde ÖSYM, soru veri bankasını tamamen sildi ve yeni sorular hazırladı. Bu yeni sorular, eski alışık olunan soru formatından uzak ve tamamen süre ve bilgi sorularıyla aday elemeye yönelik hazırlanmaktadır. Bu nedenle yeni KPSS formatına en uygun çalışma yöntemi şu şekilde olmalıdır:

2015'te Üniversiteye Giriş İçin 5 Sınavlı Sistem Geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite için yeni bir sistem hazırlığında. 2015'te hayata geçirilmesi planlanan yeni sisteme göre YGS kalkacak, üniversite sınavı 5 dersten, 2 ay aralıklarla yapılacak

TEOG Ortak Sınav İptal edilecek mi

Elazığ’da bir okulda yapılan Merkezi Sistem Ortak Sınavı’nda öğrencilere dağıtılan soru kitapçıklarından biri eksik çıktı. Kitapçık poşetlerinden birinin de yırtık olduğu anlaşılınca soruşturma başlatıldı...

SBS'nin yerine TEOG geliyor

SBS'nin yerine önümüzdeki yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi (TEOG) devreye sokulacak. Sınavlar merkezî olacak, yanlışlar doğruyu götürmeyecek.

Sekizinci sınıflarda son kez yapılan Seviye Berlirleme Sınavı'nın (SBS) yerine getirilecek yeni sınav sisteminin ayrıntıları netleşiyor. “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş” olarak adlandırılan yeni sistemin ana özelliği her dönem her dersten sınav yapılacak olması.Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde yoğunlaştığı sisteminin ana hatları şöyle olacak;

SBS Tercih Sonuçları Açıklanıyor! İşte MEB’den Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2013 SBS yerleştirme sonuçlarını açıklıyor. 28 Temmuz’da sona eren SBS (Seviye Belirleme Sınavı) sonuçları MEB resmi sınav takvimine göre 6 Ağustos’ta açıklanacak.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği SBS tercih sonuçları her ne kadar 6 Ağustosta açıklanıyor dense de söz konusu sonuçlar daha erken açıklanabilir.

Ramazan Bayramının olduğu hafta başında açıklanması planlanan 2013 SBS yerleştirme sonuçlarına göre öğrenciler Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen ve İmam Hatip Liseleri, Fen Liseleri ve Meslek Liseleri gibi çeşitli okullara yerleşecek.

E okula Yeni Kayıt Nasıl Yapılır 2013-2014

MEB Milli Eğitim Bakanlığı Okul kayıtları ile alakalı bilgiler

E Okul Kayıt 2013 2014,okula yeni kayıt,İlköğretime yeni başlayacakların kayıtları ilk defa olacaklar e-okula girip sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilecek. 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ortaokul olarak belirlenen okullarda eğitimlerine devam edecek. 1. sınıfa başlayacak öğrenciler de ilkokul olarak belirlenen okullara sadece e-okul üzerinden kayıt yaptıracaklar.Bunlar daha evvel ev adreslerine göre belirlenen en yakın okula verilecektir. E-Okul sistemi tarafından tüm öğrencilerin, adreslerinin bulunduğu en yakın ilköğretim okuluna kayıtları yapılacaktır. İnternet üzerinden e- okul kayıt yerine girerek okula başlayacak çocuğun T.C kimlik numarasını girerek öğreniliyor.

2013-2014 İlköğretim hangi okula kayıt yapılacağını öğrenmek için

Okul kayıt sistemi ile merak edilenler! e-Kayıt nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı e-kayıt uygulamasıyla ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını yayınladı.

Bakanlığın yayınladığı belgede Hangi yaş grubundaki çocuklar birinci sınıfa kayıt edilecek? Kayıt ve nakillerde adres kontrolü olacak mı? Kaydı hiçbir okulda gözükmeyen çocukların velileri hangi işlemi yapacak? Kesin kayıt için hangi işlem yapılacaktır? Gibi sorulara cevap verdi.

İşte Bakanlığın internet sitesinden yapılan yardımcı açıklama...

Ehliyet eğitiminde müfredat değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'ni 25 yıl sonra yeniledi. Değişiklikle sürücü kurslarında teorik eğitimler sadeleştirildi.

Sürücü kursları müfredatında da yenilik yapılarak, günümüzün şartlarına uygun bir müfredat hazırlandı.

Eğitim kampüsü kurulacak ilk 8 il belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın şehirlerin dışında kampüs olarak yapmayı planladığı 8 ilde yapılacak liselerin proje yarışması tamamlandı.

Adana, Kocaeli, Aydın, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, İstanbul ve İzmir'de yapılacak yeni liselerin projeleri hazır. Bu okullarda 10 bin öğrenci eğitim görecek. Kampüslerde birkaç farklı program çerçevesinde eğitim veren farklı liseler, ortak altyapıyı kullanacak. Yemekhane, yüzme havuzu, konferans-çok amaçlı salon, kütüphane, yurt, laboratuvar gibi alanlar paylaşılacak.

11-12 Mayıs 2013 Sınav Yerleri açıklandı

11-12 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi II. dönem sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler Cumartesi ve Pazar günü tüm oturumlarda aynı okulda sınava gireceklerdir.

Sınav yerinizi öğrenmek için tıklayınız.

AÖF sınavına giriş yerlerinizi öğrendiniz mi? İşte 2013 AÖF giriş yerleri belgesi

AÖF sınavına nerede gireceksiniz? Giriş yerleri belli oldu. 2013 AÖF Bahar dönemi sınav yerleri belgesini bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

2013 AÖF Bahar dönemi sınav yerleri açıklandı. Öğrenciler 4-5 mayıs tarihinde yapılacak olan 2013 AÖF Giriş Bahar dönemi sınav giriş yerlerini AÖF'ün internet sitesinden öğrenebilirler...

2013'te kaç gün resmi tatil var?

Yılbaşı nedeniyle bütün okullar ve devlet daireleri tatil yaptı. Peki 2013 yılında kaç gün resmi tatil olacak?

2013 Yılbaşı Tatili olan; 1 Ocak 2013 Salı günü bütün okullar ve devlet daireleri resmi tatil yaptı. Peki 2013'te kaç gün resmi tatil var? İşte cevabı...

Yılbaşı: 1 Ocak Salı - 1 Gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı - 1 Gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba - 1 Gün

Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar - 1 Gün

Ramazan Bayramı: Arefe 7 Ağustos Çarşamba - Yarım Gün, Bayram 8-9-10 Ağustos Perşembe, Cuma, Cumartesi - 3 Gün

İki üniversiteden türban kararı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, "Üniversitemizde son derece güzel bir barış ortamı var. Öğrencilerimiz derslere başörtüsüyle de, şortuyla da girebiliyor" dedi. Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu ise kampüslerde türbanı serbest bıraktı.

YÖK tarafından konuyla ilgili kendilerine herhangi bir yazı gönderilmediğini, öyle bir yazıya da gerek olmadığını savunan Prof. Dr. Nihat İnanç, “Öğrenciler arasında inanç, kültür ve giyim tarzında farklılıklar olabilir. Bunları zenginlik olarak görüyoruz. MŞÜ olarak, göreve geldiğimiz 2008 tarihinden itibaren, üniversitemizin söylemine, sloganına yansıttığımız 'Özgür üniversiteden medeni bir dünyaya' diye bir deyimimiz var” diye konuştu.

Kız çocukları okusun diye...

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Esengül Civelek, ''Ülke genelinde kırsalda yaşayan 50 bin kız öğrencinin orta öğretime devamı için kent taşınmalı eğitim sistemine geçiyoruz'' dedi.

Civelek, kız çocuklarının orta öğretime erişimlerinin sağlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Civelek, şöyle konuştu:

''Devlet olarak, ilk kez orta öğretimin zorunlu bir eğitim olmamasına rağmen, kırsal kesimde yaşayan, ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan kız öğrencilerin, eğitim sorunlarını taşımalı eğitimle çözüyoruz. Bu konuda tüm il valiliklerine genelgeler gönderildiği gibi taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin ödenekler de aktarıldı.''

20 dakika zorunlu!

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde faaliyet gösteren ilköğretim okulları ve liselerde öğrenciler, 3 yıldır okulların açık bulunduğu günlerde öğle aralarında zorunlu olarak 20'şer dakika kitap okuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, 3 yıl önce başlattıkları proje sayesinde eğitimde önemli başarılar elde edildiğini bildirdi.

Eğitimde kalitenin artması ve elde ettikleri başarılara her yıl yenilerinin eklenmesine karşı bunu yeterli görmediklerini, zorunlu kitap okuma kampanyasını devam ettirerek daha büyük hedeflere yol aldıklarını belirten Sevgi, şöyle konuştu:

'Evlendirilmek değil, okumak istiyoruz'

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde orta öğretimden sonra aileleri tarafından liseye gönderilmeyen 3 kız çocuğu, öğretmenlerine yazdıkları mektupla liseli oldu.

Şehitler Mahallesi'nde ikamet eden Gönül, Keziban Gök kardeşler ile aynı mahallede ikamet eden Özlem Dökat, İsmetpaşa İlköğretim Okulu'ndan mezun olduktan sonra, maddi durumlarının iyi olmadığı gerekçesiyle, aileleri tarafından liseye gönderilmedi.

Bunun üzerine, İsmetpaşa İlköğretim Okulu Müdürü Uğur Doğanay ile öğretmenleri Pınar Çelikler'e mektup yazan kız çocukları, mektuplarında, okumak istediklerini ancak maddi durumlarının iyi olmadığı gerekçesiyle aileleri tarafından liseye gönderilmediklerini ve bölgede kız çocuklarının erken yaşta evlendirildiğine dikkat çektiler.

Üniversite öğrencilerine müjde!

Bakanlar Kurulu üniversite öğrencilerinden alınacak harç miktarlarına bu yıl zam yapmadı.

Bakanlar Kurulunca, üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ödemesi gereken katkı paylarını belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve 31 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olan karara göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden okudukları bölümlere göre birinci öğretimde 71 TL ile 591 TL; ikinci öğretimde ise 770-4 bin 268 TL arasında katkı payı alınacak.

Bakanlar Kurulu Kararına göre üniversitelerdeki lisans programlarının 2010-2011 akademik yılı katkı payı miktarları şöyle:

Liseye kayıt olacaklar için yedek yerleştirme

İlan edilecek boş kontenjanlar dikkate alınarak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu Sağlık Meslek Liseleri için yedek yerleştirme işlemi yapılacak.

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi kapsamında öğrenci alan okullara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri, 9 Temmuz'da ilk tercihlerin alınmasıyla başladı ve bugün 3. dönem yedek kayıtlarının tamamlanması ile sona erdi.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir okula yerleştirildiği halde kaydını yaptırmayan öğrenciler ve tercih edilmeyen okullar sebebiyle kayıt dönemi sonrası bazı okullarda boş kontenjanların kalacağı tahmin ediliyor.

Komisyon da sorular da değişiyor

KPSS sınav sorularının çalındığı iddialarından sonra komisyonla ilgili iddialar da ÖSYM'yi karıştırdı. ÖSYM hem soruları iptal etti hem de komisyonu lağvetti.

KPSS sınav sorularını hazırlayan komisyonun üyelerinden Gönül T.'nin, KPSS'ye hazırlık kursu veren bir dershanenin sahibi olduğunun ortaya çıkması, ÖSYM yönetiminde adeta şok etkisi yarattı.

Bu gelişmenin ardından durumu değerlendiren ÖSYM, KPSS sınav sorularını hazırlayan 7 kişilik komisyonun tüm üyelerinin 'lağvedilmesi' kararı aldı. Önümüzdeki süreçte yapılacak ilk KPSS sınavının soruları, yeni oluşturulacak sınav komisyonu tarafından hazırlanacak.

Yurtdışı Üniversite ve Dil Okulları Fuarı

Akare Yurtdışı Üniversite ve Dil Okulları Fuarı, Ankara’nın ardından İstanbul’da açıldı.

The Marmara Otel’de yurt dışında eğitim görmek isteyen gençlere kapılarını açan fuar hakkında bilgi veren fuar koordinatörü Mesud Yılmaz, yurt dışı eğitimin çok geniş bir konu olduğunu söyledi.

Yılmaz, fuarda öğrencilerin yurt dışında eğitim konusunda tercih edebilecekleri seçenekleri bir arada toplamak istediklerini belirtti.

SBS’de yedek liste skandalı

Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü, milyonlarca ilköğretim öğrencisini yakından ilgilendiren kayıt skandalını yazdı...

"Fen ve anadolu liseleri kayıt maratonunda, Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş, Kadıköy Anadolu gibi çok önemli bazı liselerin yedek listeleri, yerleştirme kılavuzuna aykırı olarak düşük sayıda belirlendi. Bu durumda bu okullarda, çok sayıda kontenjan açığı ortaya çıkacak.

Örneğin; dün akşam itibarı ile İstanbul Lisesi’nde 10 kontenjan açığı bulunuyor ve daha da artması bekleniyor. Ama yedek listede öğrenci bulunmadığı için bu boşluk, kılavuza göre ya nakille doldurulacak ya da boş bırakılacak.

Şimdi cevabı merak edilen soru şu:

Açık öğretim sınavlarında da sızma oldu

KPSS'den sonra şimdi Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında bir kopya skandalı ortaya çıktı. Astsubay İ.M.'nin dizinin üstünde ele geçirilen kağıtta tüm sorular ve yanıtları bulundu.

İstanbul'da haftasonu yapılan açık öğretim sınavında şüpheleri üzerine çeken Astsubay İ.M.'nin dizinin üstünde ele geçirilen kağıtta tüm sorular ve yanıtları bulundu.

Görevliler sınavı iptal edip tutanak tuttu. Tutanağın incelenmesinin ardından yapılan incelemede İ.M.'ye soruları kimin sızdırdığı ortaya çıkacak. KPSS skandalının ardından şimdi de açık öğretim sınavı skandalı.

Akşam'ın haberine göre, İstanbul'da hafta sonu yapılan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bütünleme sınavlarında salon görevlilerinin dikkati büyük bir kopya olayını ortaya çıkarttı.

KPSS'de 'Kilit isim’ serbest

KPSS sorularını “Sana bir hediyem var” diyerek Ispartalı Baki Saçı’ya gönderdiği iddia edilen Berat Koşucu Ankara’da yakalandı. Savcı tarafından sorgulanan Koşucu serbest bırakıldı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruların çalındığı ve kopya çekildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, soruları Isparta'da yaşayan Baki Saçı’nın e-posta adresine gönderdiği öne sürülen Berat Koşucu, bu sabah Yenimahalle’de gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan tarafından yaklaşık 1,5 saat sorgulanan Koşucu, serbest bırakıldı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen zanlının, ''Soruları ele geçirmediğini ve kimseye de soru göndermediğini'' ileri sürerek ''Ben kimseye 'hediye' göndermedim'' dediği öğrenildi.

İçeriği paylaş

sponsorlu bağlantılar

Anket

Meslek liselerin yaşadığı katsayı sorunu nasıl değerlendiriyorsunuz: